Пещера Съева дупка – една от най големите пещери в България се намира на 30 км от нас, имате възможност да включите и нея в програмата си.А пещера Топля се намира в самото село,от нея извира река Топля,която се влива в язовир Сопот.До нея има горска екопътека,много подходяща за полудневен поход.

Троянски манастир – той е един от най-големите и прочути български манастири. Основан е края на 16 век. Забележителен е със своята архитектура, дърворезби и невероятните стенописи в манастирската църква – дело на Захари Зограф – един от най-великите възрожденски художници. Манастирът е бил известен книжовен център и истинско революционно средище в средата на 19 век. Тук е бил основан революционен комитет от Левски, в който са участвали всички монаси. За тези времена свидетелства музеят на Апостола в манастира.

Природонаучен музей, с. Черни Осъм – Музеят се намира в село Черни Осъм, разположено в северните склонове на Средна Стара планина, на двата бряга на река Черни Осъм. През 1992 г. придобива статут на Природонаучен музей. В трите зали на музея са показани над 700 експоната. В атракционната зала са експонирани едри бозайници, има записи от песни на птици, рев на мечка, виене на вълк. В първата зала чрез фотоси са отразени 
природни забележителности от района. В остъклените витрини са представени всички видове риби, земноводни и влечуги, които живеят в Средна Стара 
планина. Голям интерес предизвикват колекциите от насекоми и показаните над 120 различни вида птици. На втория етаж има диорамни витрини с големи фотоси, отразяващи средата, в която живеят бозайниците. Тук са показани семейство сърни, благородни елени, елен-лопатар, мечки, глигани, вълци, чакали, диви котки, бялки, златки и други. Целта на музея е да отрази фауната на Централна Стара планина.

 

Национално изложение на художествените занаяти и изкуства – Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата – с. Орешак, община Троян е единственото в страната, където в изложбените зали са показани уникални предмети на народните художествени занаяти, изработени от български майстори от всички етнографски райони на страната ни.

Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства, гр. Троян – Ако посетите музея на занаятите ще може да се разходите и по новопостроената улица на занаятите в непосредствена близост до него. На нея може да видите и си закупите от творбите на прочутите троянски майстори. Тя е първи етап от изграждащия се в момента Етнографски търговско- занаятчийски комплекс „Чаршията“.

 Крушунски водопади-една природна забележителност на 30 км от нас,за която си струва да отделите един летен следобед и да я посетите.